Search

Overlijdensrisicoverzekering

Het Pensioenfonds Meubel kent een maximum pensioengevend salaris namelijk € 65.461,– (2023). Dit betekent dat de pensioenopbouw gebaseerd wordt op maximaal € 65.461,—-.
Voor het nabestaandenpensioen geldt dit maximum ook. Ook hiervoor geldt dat wat aan nabestaandenpensioen is opgebouwd behouden blijft. Vanaf 1 januari 2012 is er van opbouw overigens geen sprake meer.
Bij overlijden van een deelnemer kan zijn of haar partner in een behoorlijk financieel gat vallen. Voor dit gat had het Fonds O.O.&A. een risicoverzekering afgesloten bij ElipsLife. Deze verzekering is per 31 december 2022 beëindigd.
 
Het Pensioenfonds Meubel biedt een excedentregeling aan voor de werknemers met een inkomen van meer dan € 65.461,–. Voor informatie klik hier
 
Als u nu nog vragen hebt, dan kunt u die stellen via info@fondsooa.nl.