Search

Pensioenregeling hoger gesalarieerden

Alhoewel het samengaan van de pensioenfondsen Houthandel en Meubel alweer enige tijd achter ons ligt, merkt de VVNH dat het onderwerp toch nog vragen oproept.

Hoe zat het ook alweer?
Per 1 januari 2020 is het pensioenfonds Houthandel samen gegaan met het pensioenfonds Meubel. Pensioenfonds Houthandel kende een maximum pensioengevend salaris gelijk aan het fiscale maximum (nu € 112.189,–). Het pensioenfonds Meubel heeft een maximum pensioengevend salaris van
€ 61.405,– bruto op jaarbasis. Voor medewerkers met een pensioengevend salaris hoger dan € 61.405,– bruto op jaarbasis heeft dit samengaan nadelige gevolgen voor de pensioenopbouw. Dit betekent namelijk een lagere opbouw van ouderdomspensioen en een lager verzekerd nabestaandenpensioen.

Lager nabestaandepensioen
Het ontstane hiaat in het nabestaandenpensioen is zoveel mogelijk opgevangen door een collectieve overlijdensrisicoverzekering, afgesloten door het Fonds O.O.& A. bij de verzekeraar ElipsLife. De verzekering voorziet in een éénmalige uitkering in geval van overlijden van een verzekerde werknemer ten gunste van zijn/haar nabestaanden. Deze verzekering geldt voor alle bedrijven aangesloten bij het Fonds O.O.& A.. Voor info zie www.fondsooa.nl.

Lager ouderdomspensioen
Over het salarisgedeelte boven € 61.405,– wordt geen ouderdomspensioen meer opgebouwd. Dit pensioenhiaat is niet opgevangen door middel van een collectieve, aanvullende pensioenregeling.

Aanvullende pensioenregeling
De VVNH heeft t.b.v. haar leden een aanvullende pensioenregeling geregeld. Binnen deze pensioenregeling kan de werknemer naar eigen inzicht besluiten om de werkgeversbijdrage aan te vullen om extra pensioen op te bouwen.

Arrangement Brand New Day PPI / Kröller Boom
De pensioenuitvoerder Brand New Day PPI en de pensioenadviseur Kröller Boom, in samenspraak met VVNH, maken het nu mogelijk voor leden van VVNH om óók aan te sluiten bij deze excedent pensioenregeling.


Het voordeel is tweeërlei:

  • Voor de werknemer: de mogelijkheid om het pensioenhiaat op zijn pensioendossier te dichten, tegen een prima prijs/prestatie-verhouding.
  • Voor de werkgever: aansluiten bij een bestaande regeling, met dus lagere inregelkosten.

 

Voor informatie over de regeling kunnen VVNH leden contact opnemen met Marcel van Pinxteren van Kröller Boom via m.vanpinxteren@krollerboom.nl of via 033-7505000.